Co je to Ionic?

Ionic je sada vývojových nástrojů pro hybrdiní vývoj mobilních aplikací. Vývojáři využívající Ionic mají možnost zvolit si pro tvorbu hybridních aplikací rozhraní, jako například React, Angular nebo Vue. Ionic také umožňuje vydat aplikaci na web, u některých aplikací si to umím představit, ale aplikace má velice mobilní vzhled, což není vždycky vhodné. Možnost spuštění aplikace ve webovém prohlížeci je velice příjemné při vývoji.

Historie

První release verze Ionicu byla vydána v roce 2013. Původní verze byla postavena na AngularJS a Apache Cordova. V polsedních letech však Ionic prošel změnami a nyní je jeho základem technologie WebComponents, představující sadu funkcionalit přímo v prohlížečí. Díky tomu vývojáři využívající Ionic mají možnost zvolit si pro tvorbu hybridních aplikací framework jako například React, Angular nebo Vue.

Výhody

Výhoda Ionicu je, že se s ním dá vytvořit jednoduchá aplikace během chvilky. Framework má připravené velké množství základních komponent, které se dají jednoduše použít (datepicker, menu, refresher, záložky atd.).  Obrovská výhoda je možnost výběru z nabízených frameworků – React, Angular nebo Vue, díky tomu můžete aplikaci dělat v technologii, kterou používáte. Oficiální dokumentace pro Ionic je velmi dobže zpracovaná. Vytváří se jedna aplikace a dá se použít na web, Android i IOS.

Nevýhody

Jedna z nevýhod, které jsem si všiml je určitě menší komunita než u starších technologií, hůř se hledají řešení některých problémů, to je ale samozřejmě u nových technologií zcela normální. Pokud budete vývíjet velkou a opravdu složitou aplikace, tak je na místě se zamyslet, zda nepoužít technologii na vývoj přímo nativní aplikace (Xamarin, Java). Ionic aplikace totiž využívá k vykreslení WebView a to nikdy nebude tak rychlé jako nativní aplikace.

Závěr

Programovat v Ionicu jsem začal nedávno a musím říct, že mě tato technologie velice zaujala. Velice se mí líbí jednoduchost Ionicu a možnost vytvořit aplikaci během chvilky. Pokud například programujete webové aplikace v Angularu nebo v Reactu, tak použití Ionicu pro vás bude velice snadné. Rád bych také zmínil, že je určitě potřeba mít kvalitní backend a většinu složitých věcí řešit spíše tam, mít nastavené cors atd.

Ionic používám k tvorbě mobilních aplikací. Aktuálně pomocí tohoto nástroje vytvářím mobilní aplikaci, která slouží jako intranet ve fabrikách. Pokud máte zájem o zhotovení mobilní aplikace, tak mě určitě můžete kontaktovat nebo se podívat na moje reference.